หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 17 งาน

1. พนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

- รับปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้า
- ให้คำปรึกษาลูกค้า
- วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้
- ติดตามแก้ไขปัญหาลูก
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

- ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เสร็จตามเป้าหมาย
- แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้
- รายงานข้อมูล
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานคอมพิวเตอร์

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

- มีความรู้เรื่อง H/W และ S/W และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
- แก้ปัญหาเกี่ยวกับก
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานเลขานุการ

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ติดตามงานของผู้บริหาร
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
จัดเตรียมการประชุม
ฯลฯ
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

บริหารจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
บริหารจัดการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
วางแผนควบคุมและบริหารงานก่
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. วิศวกรโยธา

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. สถาปนิก

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ดูแลงานควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านงานสถาปัตยกรรม วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรงานระบบ

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ดูแลติดตั้งงานระบบในโครงการก่อสร้าง ( ไฟฟ้า , สุขาภิบาล , ปรับอากาศ ) วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. มัณฑนากร

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ควบคุมงานก่อสร้างทางด้านงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงานประมาณราคา

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ดูแลงานถอดแบบประมาณราคา งานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้จัดการโครงการ ( ด้านการบริหารงานขาย )

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารงานขายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขายบ้าน

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

เปิดและปิดงานขายได้
ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า รวมถึงการติดต่อธนาคาร และสัญญาซื้อขาย การโอน การติดต่อหน่วย
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานธุรการขายประจำโครงการ

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

จัดทำรายงานประจำวัน
จัดเตรียมข้อมูลงานด้านเอกสารการขาย
ช่วยงานขาย
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานบัญชี

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ดูแลงานด้านบัญชีรับ - จ่าย ภาษีซื้อ - ขาย
ดูแลงานภาษีเพื่อนำส่งสรรพากร
ดูแลงานด้านบันทึกบัญชี
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานการเงิน

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล รับวางบิล จ่ายเช็ค รับเช็ค ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ทนายความ ( ด่วน )

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

- ปรึกษาปัญหาข้อกฏหมาย ว่าความ
- มีความชำนาญด้านกฏหมายจัดสรร , อาคารชุด , และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. กราฟฟิก ดีไซน์

บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด ( มหาชน )

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้าน คอนโด
ออกบู๊ทแสดงสินค้า
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
วันที่ 13 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี